Autor

Bardzo nieregularnie prowadzony blog o dziennikarstwie zawierający refleksje dotyczące tematów moich publikacji i spraw mi bliskich zawodowo.

Krzysztof M. Kaźmierczak – dziennikarz, poeta, pisarz. Debiutował jako dziennikarz w mediach podziemnych, po 1989 roku pracował m.in. w „Obserwatorze Wielkopolskim” (1990) i „Gazecie Poznańskiej”, „Nowym Dniu” i „Superexpressie” i „Głosie Wielkopolskim”, obecnie pracuje dla  „Telekuriera”. Autor powieści kryminalnej na motywach sprawy Ziętary „Krótka instrukcja obsługi psa” (2016), książek o tematyce historycznej: „Rozstrzelani za uratowanie kobiety” (2018), „Tajne spec. znaczenia” (2009), „Ściśle tajne” (2009), „Lew z Głównej” (2010), współautor  „Sprawa Ziętary. Zbrodnia klęska państwa” (2015)  „Oni tworzyli Solidarność” (2010).

Od 1992 roku zajmuje się sprawą porwania i zabójstwa Jarosława Ziętary, jest pomysłodawcą, współzałożycielem i przedstawicielem Komitetu Społecznego im. Jarosława Ziętary, prowadzi poświęconą tej sprawie stronę jarek.sledczy.pl

Nagrodzony m.in.

  • Medalem NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska
  • w 2012 roku honorowym wyróżnieniem Watergate Stowarzyszania Dziennikarzy Polskich (wspólnie z Piotrem Talagą)
  • w 2013 roku nagrodą honorową „Świadek Historii” przez Instytut Pamięci Narodowej „w uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego”
  • w 2016 roku nagrodą główną Watergate za dziennikarstwo śledcze Stowarzyszania Dziennikarzy Polskich (wspólnie z Piotrem Talagą)
  • w 2018 roku Nagrodą Specjalną im. Dariusza Fikusa
  • w 2019 roku jego książka „Rozstrzelani za uratowanie kobiety” zdobyła tytuł Książka Historyczna Roku.